jakie odczytanie wesela

jakie odczytanie wesela

Zamiast dające użytkownikom dostęp do wszystkich obszarów QuickBooks Administrator QuickBooks powinno dać użytkownikom dostęp do wybranych obszarów. W takim przypadku administrator QuickBooks określa, czy użytkownik powinien mieć dostęp, nie ma pełnego dostępu lub selektywnego dostępu do każdego indywidualnego obszaru wymienionego w poprzednim ustępie. Jeśli użytkownik otrzymuje selektywnego dostępu w danym obszarze, Administrator QuickBooks musi również określić, czy użytkownik może (a) tworzą tylko transakcje, (b) tworzenie i wydruk transakcji i formy, lub (c) tworzenie transakcji i tworzenie raportów.

Działań wrażliwych rachunkowości. Użytkownicy zazwyczaj nie powinny mieć dostępu do wrażliwych działań księgowych. Działania te obejmują:

o Utrzymywanie planu kont.

o Praca w rejestrze konta dla kont bilansowych.

Konta o Pojednanie.

jakie odczytanie wesela

O Dokonywanie zapisów księgowych.

o Używanie „Przegląd księgowego”.

O transferów środków między rachunkami.

o Korzystanie z bankowości online.

jakie odczytanie wesela

o Tworzenie budżetów.

O Druk rejestruje.

O skraplania danych.

Nawet jeśli użytkownicy mają pełnego lub ograniczonego dostępu do poufnych działań księgowych, nie mogą tworzyć raporty finansowe (z wyjątkiem „Payroll Raportu”) lub zmienić lub usunąć wcześniej zapisane transakcje. Uprawnienia te powinny być przypisane oddzielnie, jak to omówiono w poniższych akapitach. Administrator QuickBooks ogół powinna być jedynym użytkownikiem z dostępem do wrażliwych działań księgowych.

Wrażliwe raportów finansowych. Użytkownicy zazwyczaj nie powinny mieć dostępu do poufnych raportów finansowych (takich jak sprawozdania z bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania budżetowe, sprawozdania z przepływów pieniężnych, sprawozdania podatkowe, oraz sprawozdań ślad rewizyjny). Że dostęp pozwala użytkownikom tworzyć wszystkie raporty i wykresy dostępne w QuickBooks.
Artykuł dzięki: