jakie mity obala wesele

jakie mity obala wesele

Jednak nawet użytkownicy z dostępem do raportów nie można zmienić lub usunąć transakcji uwzględnionych w sprawozdaniach. To uprawnienie musi być przypisany oddzielnie, jak to opisano w następnym punkcie. Administrator QuickBooks ogół powinna być jedynym użytkownikiem z dostępem do wrażliwych sprawozdań finansowych.

Zmiana i usuwanie transakcji. Nawet jeśli użytkownicy mają pełny dostęp QuickBooks w danym obszarze, nie można zmienić lub usunąć transakcji w tym obszarze, o ile nie podano, że uprawnienie w oknie „Zmiana lub usunięcie Transactions”. Na przykład, użytkownik z pełnym dostępem w sprzedaży i należności obszarze nie może zmienić faktury lub pokwitowania sprzedaży, chyba że podano uprawnienia do zmiany lub usunięcia transakcji. Jednakże, nawet jeśli użytkownik nie ma uprawnień do zmiany lub usunięcia transakcji, mogą zmienić lub usunąć transakcje są wprowadzone w bieżącej sesji QuickBooks tak aby szybko zidentyfikować błędy wprowadzania danych mogą być skorygowane. Użytkownicy, którzy mają zgodę na zmianę lub usunięcie transakcje mogą zmienić transakcje wyłącznie w miejscach, w których mają dostęp. Na przykład, użytkownicy, którzy posiadają dostęp do obszaru zapasów, ale nie do obszaru płac nie może zmienić transakcji płac nawet jeśli mają uprawnienia do zmiany lub usunięcia transakcji. Administrator QuickBooks ogół powinna być jedynym użytkownikiem z uprawnieniami do zmiany lub usunięcia transakcji historycznych.

jakie mity obala wesele

Jeśli użytkownik posiada zgodę na zmiany lub usunięcia transakcji w obszarach, w których mają dostęp, w oknie „Zmiana lub usunięcie Transakcje” pyta również, czy użytkownik powinien mieć możliwość zmiany lub usunięcia transakcji zarejestrowanych przed datą zamknięcia. Administrator QuickBooks zawsze powinien odmówić użytkownikom dostęp do takich transakcji, wybierając opcję „Nie” w odpowiedzi na to pytanie.
Artykuł dzięki: