jakie atrakcje na wesele

jakie atrakcje na wesele

Znaczenie kontroli środków pieniężnych

Gotówka jest istotnym elementem każdej organizacji generujących dochód. Aktywa organizacji generują przychodów, co z kolei generuje wpływów pieniężnych. Te wpływy są wykorzystywane do różnych celów: zapłacić wierzycielom, płacić pracownikom, nagradzanie udziałowców, zapewnienie wymiany zasobów i zapewnienia wzrostu gospodarczego.

Gotówka jest wyjątkowy, ponieważ jest to pojedynczy składnik aktywów, które można łatwo zamienić na inny rodzaj aktywów. Dlatego też najczęściej pożądany atut. Jednak gotówki jest również atutem, który jest najbardziej podatne na oszustwa i nadużycia. Dlatego kierownictwo musi zapewnić, że odpowiednie kontrole i zabezpieczenia są stosowane w celu wyeliminowania nieautoryzowane transakcje z gotówką.

Na szczęście istnieją sposoby zarządzania może zapewniających pieniężnych generowanych przez jego organizację. Każdy z poniższych metod pomoże organizacja zapobiec stratom z powodu błędu ludzkiego lub kradzieży:

o miesięczny pojednania banku

o Podział obowiązków ponad obsługi gotówki

o odpowiedzialność za braki gotówki

O Autoryzowany wypłata gotówki

o audyty wewnętrzne

Miesięczny Banku Pojednania. Miesięczny pojednania banku pomoże zapewnić, że ilość środków pieniężnych generowanych przez organizację jest zgodna z rejestrów bankowych. Ponadto, niezależny przegląd pojednania przez zarząd zapewni dodatkowe zabezpieczenie. Niezależna weryfikacja pojednania banku działa jako upewnij się uzgodnienie zostało wykonane prawidłowo i zapewnia brak jest nadużywanie środków pieniężnych organizacji.

Podział obowiązków Ponad obsługi gotówkowej. Każda organizacja musi upewnić się, że nie ma odpowiedniego podziału obowiązków ponad obsługi kasowej. Oddzielenie obowiązków wpływów i wypłat gotówkowych powstrzyma jednostkę przed popełnieniem i ukrywanie defraudacji.

Artykuł dzięki: