jakie koncerty polecacie

jakie koncerty polecacie Podczas konfigurowania QuickBooks jeden użytkownik powinien zostać wyznaczony jako administrator QuickBooks.

Administrator QuickBooks ma nieograniczony dostęp do wszystkich obszarów QuickBooks i przypisuje hasła i uprawnienia dostępu dla innych użytkowników. Nazwa użytkownika i hasło dla administratora QuickBooks można skonfigurować wybierając „Set Up Użytkownicy” z menu „Spółką”. Administrator QuickBooks musi być ustawiony przed innych użytkowników można skonfigurować. Chociaż QuickBooks nie wymaga użycia hasła, administrator QuickBooks należy skonfigurować i używać hasła, ponieważ ktoś zalogowaniu do plików spółki QuickBooks jako administrator ma pełny dostęp do wszystkich obszarów w QuickBooks. Po skonfigurowaniu nazwy użytkownika i hasła, administrator QuickBooks należy kliknąć przycisk „Dzień Zamknięcia” w oknie „Lista użytkowników” i wpisz datę, przez które książki są zamknięte w oknie dialogowym „Rachunkowość” Preferencje. Administrator może również zabezpieczyć hasłem datę zamknięcia (wymaga trybu single-user). Gdy funkcja ta jest włączona, QuickBooks wymaga od użytkowników, aby wprowadzić hasło, zanim będą mogły dokonywać zmian w okresach, które zostały zamknięte.

Administrator QuickBooks jest jedynym użytkownikiem, który może:

o powołaniu innych użytkowników.

O Zmień uprawnienia dostępu innych użytkowników.

O Skonfiguruj plik firmy za pomocą „EasyStep wywiadu.”

Informacje o firmie Change (takie jak nazwa firmy, adres, rok obrotowy, rok podatkowy, w formie podatku federalnego i numer identyfikacyjny).

O Zmień preferencje firmowe.

O skroplić danych.

O Import i eksport danych.

O Zastosuj QuickBooks konta Merchant Services.

Uwaga: Ponieważ QuickBooks Administrator ma możliwość, aby zabezpieczyć hasłem pliki całej spółki, ma dostęp do wszystkich funkcji księgowych oraz przydziela dostęp do wszystkich innych użytkowników, firma powinna dokładnie rozważyć, kogo wybrać jako administrator.
Artykuł dzięki: